Tehnologija prenosa informacij

Za prenos zajetih in obdelanih informacij uporabljamo Orgonske sevalnike
Na osnovi spoznanj Wilhelma Reicha je orgon eter, univerzalni ocean kozmične energije, ki zapolnjuje in zaganja celotno vesolje, energijska polja organizmov, vpliva na vse procese in meteorološke razmere v atmosferi zemlje in na galaktične premike.

Pri prenosu informacij uporabljamo Orgonske sevalnike lastne izdelave, ki imajo avtorsko nadgradnjo. Na eni strani imamo elemente, ki so nosilci kodiranih informacij in sporočil, potem te elemente povežemo z Orgonskimi sevalniki in ostalimi pretvorniki informacijskega toka in jih usmerimo na različne predmete, materiale in drugo.

Na sliki je prikazana zadnja izmed faz izvajanja postopka informiranja. V tej fazi preko različnih medijev, naprav in okoliščin v ciljne predmete vsevamo natančno izbrane informacije.

S tem dosežemo, da se v konkretne predmete vtisnejo informacije, ki jih predmeti potem, ko jih uporabljamo za svoj namen oddajajo v okolico – oziroma delujejo v skladu s siceršnjo funkcijo in akumuliranimi informacijami.

Pri tovrstnem postopku pride do prenosa nekaj tisoč do več sto tisoč informacij.

Informacije sestavlja nabor univerzalnih informacij in določen obseg strogo namenskih informacij. S tem se doseže delovanje na univerzalni in konkretni ravni.

Nalagam ...