Sodelavci skozi čas

Da so izumi in izdelki Vilija Poznika resnično učinkoviti, so dokazale tudi številne raziskave, ki so jih opravili slovenski in tuji strokovnjaki (fiziki, kemiki, biologi, fiziologi …).

Prof.dr. Bukovec Peter

Dr. Peter Bukovec
Dr. Peter Bukovec je univerzitetni profesor kemije v pokoju. S komplementarnimi terapevtskimi metodami se ukvarja približno dvajset let. Zanimajo ga predvsem možnosti za dokazovanje učinkov delovanja teh metod ter možnosti za razlago teh učinkov. Da bi aktivno obvladal to področje, se je izšolal za opravljanje različnih komplementarnih terapevtskih metod, med drugimi je končal tudi triletno šolo za bioterapevte pri Marjanu Ogorevcu. Zadnjih osem let se intenzivno ukvarja z meritvami z GDV kamero ali po starem s Kirlianovo kamero, s katero lahko merimo biopolje ljudi in energetsko stanje različnih medijev, kot sta n.pr.: voda in zrak. Inštitut za elektrofotoniko iz Berlina, ki je vodilni evropski center za GDV tehniko, ga je pred leti povabil k sodelovanju v temeljnih raziskovalnih projektih, v katerih sodelujejo tudi Tehniška Univerza St. Petersburg, Univerza Lomonosov iz Moskve in Medicinska Akademija iz St. Petersburga. 
Razen aktivnosti na že uveljavljenih področjih uporabe omenjenih zgoraj, je pomemben rezultat tega sodelovanja ugotovitev, da lahko z GDV tehniko spremljamo zelo subtilne vplive okolja na medije kot sta voda in zrak, ter da lahko kvantitativno določamo ekstremno majhne koncentracije vodnih raztopin biološko aktivnih snovi. 
Pri svojem raziskovalnem delu je ugotovil pozitiven vpliv Informacijskih Tehnologij Poznik na človeški organizem in naravne procese. Prepričan je, da čas uveljavljanja širše uporabe teh spoznanj šele prihaja. V tem času sovpadajo nova spoznanja tudi z ugotovitvami vodilnega strokovnjaka na področju znanosti o vodi, profesorja Geralda Pollacka z Univerze Washington, ki jih je objavil v knjigi "The fourth Phase of Water", objavljeni leta 2013, v kateri navaja množico eksperimentalnih podatkov, ki dokazujejo eksistenco četrte faze vode. Dokazi o obstoju četrte faze vode predstavljajo radikalno nov pogled na strukturo vode in njeno vlogo v biologiji.

Dr. Bratko Filipič

Dr. Bratko Filipič
Doktor Bioloških znanosti, zaposlen na Inštitutu za Mikrobiologijo in Imunologijo, Medicinska Fakulteta Univerza v Ljubljani, kot Znanstveni sodelavec. Raziskave opravlja predvsem na področju mikrobiologije, virologije in biotehnologije. Pomembno raziskovalno delo je opravljal kot nosilec Slovenskih raziskovalnih programov in nadgradil sodelovanje na mednarodnih medvladnih projektih ( v sodelovanju z Francozi, Madžari, Avstrijci, Hrvati … ). Usmerja se na različne predmete raziskav: Tkivne kulture, Interferoni, Virusi, Čebelji pridelki in Nekonvencionalne energije. Ravno na slednjem področju je zavzet in kompetenten raziskovalec tudi Informacijskih Tehnologij Poznik. Preizkusil – testiral je Informirane plošče in kartice »POZNIK« in potrdil, da njihova uporaba kaže povečano stopnjo preprečevanja rasti CaCo-2 celic in celic Hela. Prav tako pa je dokazal vpliv na indeks tumorigenosti in vitro ( = tumorigenic potencial in vivo ), saj pride do povečanja rasti celic pri zelo nizkih koncentracijah Ca.
Njegove raziskave so potrdile, da uporaba Informacijskih Tehnologij Poznik povečuje tudi % Apoptoze celic CaCo-2 in Hela, ter povečujejo vrednosti NO.
Opravljene aktivnosti so potrditev, da delujemo v pravi smeri in, da svet nekonvencionalnih energij daje dobra izhodišča za nadaljnje raziskave. Dr. Bratko Filipič s tem sodelovanjem dokazuje veliko profesoinalnost in sposobnost, preseganja obstoječih okvirov v iskanju popolnejših dogovorov na ključne procese življenja.

Prof.dr Zmago Turk

Prof. dr. Zmago Turk
Prof.dr Zmago Turk je upokojeni predstojnik Instituta za fizikalno medicino in zaslužni profesor Univerze v Mariboru. Še vedno je predstojnik katedre za fizikalno in rehabilitacijsko medicino na Medicinski fakulteti v Mariboru, kjer aktivno predava na več predmetih (rehabilitacija, medicina in šport, gerontologija) vključuje se v študijske programe Fakultete za zdravstveno nego in Pedagoške fakultete. Zapis  literature v Cobissu presega tisoč zadetkov. Kot specialist fizikalne medicine in revmatologije je iskal vedno nove poti  v rehabilitaciji in zdravljenju bolečine z metodami fizikalne medicine. Sprva se je izšolal v Pekingu na področju akupunkture in tradicionalne medicine, pozneje v Pragi dodal znanje iz manualne medicine. Skupaj z prim.dr.Barovičem je ustanovil tako imenovano Mariborsko šolo magnetoterapije. Tukaj je spoznal Vilija Poznika iz Celja in se navdušil nad njegovimi idejami na področju alternativnih metod diagnostike in zdravljenja bolezni. Raziskovalna ekipa, ki jo je vodil je skupaj s prof.dr.Fisherjem iz MF v Gradcu, je odprla pot v raziskavah idej Vilija Poznika. Raziskovali in objavljali so članke v domačih in tujih revijah ter sodelovali na kongresih doma in po svetu. Z idejami Poznika so seznanjali medicinsko srenjo, ki je pogosto gledala na ideje Vilija Poznika skeptično. Očitala jim je premalo raziskovalnih analiz, testiranj in metaanaliz v pristopu do produktov, ki jih je predstavilo podjetje Poznik. Smatrali so, da je potrebno komplementarne in tako imenovane alternativne metode  sprejeti v kritično uporabo, preveriti pozitivne predvsem pa morebitne škodljive efekte nekaterih metod. Vili Poznik je vedno  s spoštovanjem sprejemal pripombe zdravnikov, iskal nove sodelavce iz drugih področij kot so kemiki, fiziki, biologi in drugi strokovnjaki. Ti so po potrebi  in po projektih dopolnjevali  njegovo ekipo. Posebej zanimive so bile njegove ideje o informirani vodi in spremembi struktur celice in membrane pod delovanjem  bio informacijskih  vplivov. Praktično gre za bazične raziskave, ki bi znale vplivati tako na nastanek bolezni in posebej kot pomoč pri zdravljenju. Njegova hiša je bila vedno odprta za vse dobromisleče sodelavce. Od tam tudi ideja o ustanovitvi  Združenja za integrativno medicino Slovenije. Prof. Turk je postal predsednik in član Evropskega borda za integrativno medicino v Berlinu na kliniki Charitee. Združenje poskuša ustanoviti  zdravilsko zbornico, postaviti strokovno vodstvo, ki bi bilo povezava do ministrstva in zdravniških združenj. Zdravilci morajo odgovarjati za svoje postopke zato je potrebno uvesti strokovni nadzor predvsem pa preprečiti  zlorabe na škodo bolnikov. Vili Poznik in njegov tim aktivno sodeluje v nastajanju te asociacije. Prof. Turk je član Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu in tja prenaša s strokovno previdnostjo zamisli Poznik Vilija, njegove vizionarske poglede do zdravja. Njegovi okoljevarstveni pogledi daleč presegajo realno stanje v Sloveniji.

Univ. Dipl. Biolog Peter Firbas

B. Sc. Peter Firbas
Peter Firbas, univ. dipl. biolog, iz zasebnega Laboratorija za rastlinsko citogenetiko z metodo Allium oziroma s čebulnim testom preverja tveganje okoljskih vzorcev,denimo pitne vode, za žive sisteme. Citogenetski del čebulnega testa je pokazal, da se z informirano vodo in z energijsko ploščico zmanjša genotoksičnost vode: zmanjšala se je poškodovanost kromosomov. "Kakovost vode se je v informiranem kozarcu izboljšala. Tudi raziskava energijskih oken je pokazala, da se genotoksičnost vode v prostoru z okni, ki nosijo energijsko ploščico, zmanjša. Zaradi univerzalnosti genskega koda živih organizmov," pripoveduje Peter Firbas, "so rezultati metode Allium, prenosljivi tudi na človeka." Dodaja še, da "človek seveda ni čebula, toda na celičnem nivoju in še posebej na nivoju celičnega jedra med čebulo in človekom ni razlike, saj je biokemijska sestava kromosomov čebule in človeka enaka. Celice vedno mutirajo, toda učinkovit imunski sistem jih lahko uniči. Slabše ko deluje naš imunski sistem, večja je verjetnost nastanka malignih tvorb. Zato je pomembno, da pijemo karseda kakovostno vodo."
 

Jože Vetrovec, Novinar, Publicist, Član raziskovalne skupine Hydronic

Jože Vetrovec
Z Vilijem Poznikom Jože Vetrovec, urednik revije Misteriji, sodeluje že več kot dve desetletji in pol in pri vseh njegovih izdelkih, kot nam je povedal, je zanj najpomembnejše, da je njihovo delovanje preverjeno – dokazano. »Tu je tudi ključna vloga najinega sodelovanja, saj nisem nikoli zaupal le njegovim radiestezijskim meritvam (čeprav se je vedno pokazalo, da njegove trditve držijo). Da bi lahko o njegovih izdelkih pisal, sem hotel imeti zanesljive ,meritve, ki jih znanost priznava. Tu je bilo veliko težav, saj se je dogajalo, da so ugledni strokovnjaki potrdili delovanje po Poznikovih napovedih, a prepovedali objavo rezultatov raziskav, da se ne bi »osmešili« pred kolegi.
 
 
 
 
 

Asist. Mag. Marjan Hrušovar, Dr. Med. Spec. Medicine dela, prometa & športa in družinske medicine

Assist. Mag. Marjan Hrušovar
Dolgoletno sodelovanje na področju reševanja strokovnih vprašanj z Medicinsko opremo Poznik - Poznik d.o.o. idejnih rešitev pristopov pri tehnološki obravnavi strokovnih dilem in usklajevanju različnih gledanj posameznih področij znanosti. Pomembno je ne imeti odklonilnega odnosa do ugotovitev pridobljenih z nekonvencionalnim pristopom. Večina teh metod ne predstavlja nobenega rizika, utegne pa pridati svoj delež pri vsakodnevnih iskanjih najustreznejše pomoči pacientom. Težko je priti do bazičnih raziskav saj smo sami premajhni. Večje strukture pa so preveč vpete v finančne učinke rezultatov. Še največ aplikativnih možnosti dajejo v terapevtskem smislu pulzirajoča elektromagnetna polja nizkih frekvenc in nizkih jakosti v preventivnem smislu pa možnost pozitivnih informiranj predvsem vode. Potrebno je sprostiti kroženje tudi tovrstnih informacij in omogočiti, da bo vsak »za« ali »proti« imel svojo možnost preverjanj v širši strokovni srenji.
 
 

Marko Nabergoj, Dr. Vet. Med., in Smiljana Nabergoj, Dr. Vet. Med.

Marko Nabergoj, Dr. Vet. Med.
Sta lastnika in ustanovitelja ene izmed prvih treh zasebnih veterinarskih ambulant v Sloveniji! Sodelovala sta pri testiranjih izdelkov in tehnologij Poznik – Elmag, Hydronik, XX –YY.
Veterinarsko ambulanto sva ustanovila leta 1996. Že od samega začetka delovanja poteka delo komplementarne veterine, kjer združujemo klasične metode z alternativnimi metodami (bioresonanca, homeopatija, bioterapija, eseni, prana). Z Vilijem Poznikom sodelujeva že vse od ustanovitve in je zelo pomembno vplival na naše delo z alternativnimi metodami terapij. Je izjemen kot človek in izumitelj.
V testu s Hydronic tehnologijo, pri katerem smo sodelovali več let, se je ugotovilo, da tudi v intenzivni prašičereji, kjer brez dodatka antibiotikov in biostimulatorjev skoraj ne gre, lahko s Hydronic tehnologijo brez teh dodatkov zagotovimo zdrave prašiče, katerih prirastek ni nič manjši ali je celo večji kot pri klasični vzreji. Zelo vzpodbuden je bil test tudi pri kravah mlekaricah, ki so imele težave z boleznimi vimena. Tudi pri njih se je v testu s pomočjo Hydronic tehnologije stanje brez uporabe antibiotikov bistveno izboljšalo.
Zaradi tega se vedno znova veseliva, ko vidiva Vilijeve nove izume, saj veva, da bo z njimi lahko ponovno pomagal mnogim pomoči potrebnim.

Fizik Dr. Yuri Yatsko, doktor fizike in psihologije

Physicist Dr. Yuri Yatsko
Fizik dr. Yuri Yatsko, doktor fizike in psihologije, že deset let sodeluje z Vilijem Poznikom in ugotavlja, da je njegovo inovatorsko delo občudovanja vredno. Dolga leta samostojno razvija in nadgrajuje svoje znanje, ustvarja inovacije in blagovne znamke, posledično pa tudi krepi prepoznavnost Slovenije v tujini. "To, kar dela Poznik Vili, ni čarovnija. Gre za mlado znanstveno področje znanosti, ki obstaja komaj petnajst let, vendar se vse bolj razvija in postaja trend," poudarja dr. Yatsko. "Z informacijsko tehnologijo lahko spremenimo materijo (voda, zrak …) tako, da pozitivno vpliva na naše počutje, razpoloženje in zdravje. Z informiranjem je mogoče nevtralizirati negativna sevanja in informacijsko onesnaženje, ki ga – v nasprotju z merljivim kemičnim onesnaženjem – še ni mogoče nadzirati. Škodljive vplive imajo mobilni telefoni, saj njihovo sevanje, ki deluje na finih ravneh, poškoduje gensko strukturo. Dolgoročne posledice takšnega sevanja bo pokazal šele čas. Škodljivo je tudi onesnaženje, ki nastane pri skeniranju črtne kode. Raziskave so pokazale, da ima informacija, ki jo čitalnik kode pošlje v izdelek, škodljive učinke, saj spremeni naravo izdelka. O informacijskem onesnaženju se ne govori veliko, vendar v najvišjih akademskih ustanovah, že potekajo številne raziskave, na njihove ugotovitve pa bomo morali še nekaj časa čakati." Za konec pa pove še, da vse več držav posveča pozornost informacijski tehnologiji in se usmerja k njeni uporabi v praksi, saj ponuja učinkovite in cenejše rešitve za številne sodobne probleme, ki bodo v prihodnosti še bolj pereči, od kakovosti vode in zraka do preprečevanja toče, suš, pozeb …

Univ. dr. prof. Igor Kononenko

Univ. dr. prof. Igor Kononenko
Prvi, ki je upal javno razgrniti svoje ugotovitve, je bil dr. prof. Igor Kononenko. Šele testi na celicah pa nam nedvoumno dokazujejo, kako lahko s povsem preprostimi Poznikovimi izdelki, kot so kozarci, vrči, filtri ..., bistveno zmanjšamo tveganje za obolenji, tudi tistimi najhujšimi. Ljudje, ki sami skrbijo za svoje zdravje, ki ne čakajo le na brezplačne škatlice pisanih farmacevtskih izdelkov, vedo, kaj pomeni preprečiti ali vsaj zmanjšati nasilje iz okolja – vse večje informacijsko onesnaževanje. Glavoboli, slabosti, slaba volja, pretirana zaskrbljenost, mlahavost uma in telesa ter številni nerazložljivi bolezenski znaki so naš vsakdan in najmanj, kar lahko storimo, je, da preprečimo, zmanjšamo ali omejimo škodljive vplive. Žal večina informacij, ki nas zadevajo z vseh koncev, poruši molekularni sistem vode v naših telesih. Poznikovi izdelki pa, rečeno na grobo 'popravljajo prav to vodo'.
 
 
 
 

Prof. dr. sci. Boris Laptev

Prof. dr. sci. Boris Laptev
Prof. dr. sci. Boris Laptev, fiziolog in farmakolog, je z Poznik Vili sodeloval pri več raziskavah. Njegovo podjetje Nove tehnologije je testiralo vpliv USB-ključka za zaščito pred sevanjem računalnika in energijsko ploščico za okna. Opravili so več testov: fizikalno-kemično testiranje (vpliv na strukturo vode ter rast in obliko kristalov vode), biološko testiranje (vpliv na kaljenje semen), nelinearno frekvenčno diagnostiko Metatron s katero so ugotavljali vpliv na zdravstveno stanje ter diagnostiko Voll za oceno vpliva na energetsko stanje. Prof. dr.sci. Laptev je povedal, da rezultati potrjujejo pozitivno delovanje tako energijske ploščice kot USB-ključka. Meritve z diagnostiko Voll so po eni uri dela z računalnikom, opremljenim z zaščitnim USB-ključkom, pokazale, da so izbrani parametri (delovanje organov, krvni tlak, srčni utrip, zunanji del bioenergijskega polja, meridijani, povezani z delovanjem možganov) bolj usklajeni, manjša pa je bila tudi napetost organizma.
 
 
 

dr. Adolf Može

dr. Adolf Može
Vpliv izdelkov Poznik Vili je skupaj s sodelavci preučeval tudi kemik dr. Adolf Može. Pri tem je uporabil GDV-elektrografijo (Gas Discharge Visualization), bolj znano kot Kirlianova kamera ter fotonsko kamero slovenske izdelave. Povedal je, da so se "pri vseh Poznikovih izdelkih pokazali pozitivni učinki na človeški organizem. Tudi meritve vode z obema metodama so pokazale izboljšanje njene kakovosti in s tem ugoden vpliv na človeški organizem." Kot je povedal dr. Može se je za sodelovanje z Poznik Vilijem odločil predvsem zaradi lastnega zanimanja za napredek znanosti in tehnologije. "Še posebno zanimivo je dejstvo, da razlaga delovanja teh izdelkov in naprav sega na same meje znanosti zato obenem iščemo tudi primerne odgovore za izmerjene rezultate. Izdelki in naprave, ki jih izumlja in izdeluje Poznik Vili, pomenijo novo uporabo informacijske tehnologije v praktične namene. Tudi sam uporabljam vrsto njegovih izdelkov, denimo zaščitni USB-ključek, informirane kozarce …"”
 
 

Stokovnjaki, zdravniki in znanstvena stroka s katero sodelujemo skozi leta:

 1. Univ. prof.dr. Bukovec Peter, (meritve, testiranja izdelkov in učinkov informacijskih tehnologij)
 2. Dr.sci. Medved Lojze (navodila, testiranja, uporaba izdelkov – magnetoterapija, AstralitaBrush, Ufo fotelj, naprave za optično-akustično stimulacijo možgan,)
 3. Prim.Dr. Barovič Jože – (aparati za fizikalno medicino, Elmag, testiranja)
 4. Dr. Lipovec Karli (Hipobarična terapija, testiranja,)
 5. Dr. Kokovnik Jože –(aparati za fizikalno medicino)
 6. Ass.mag. dr. Hruševar Marjan –(testiranja, navodila, Elmag, optično-akustična stimulacija možgan)
 7. Dr. Kokovnik Polona
 8. Dr. Demšar Aleš – (aparati za fizikalno medicino)
 9. Dr.Lovšin Matjaž – (aparati za fizikalno medicino)
 10. Prim.Dr. Spevak Milica Klopčič – (Elmag)
 11. Prim.Dr. Kosanovič Miloš – (Elmag)
 12. Prof.Dr. Herman Srečko – (aparati za fizikalno medicino/Terapik R,HS,)
 13. Dr.sci. Stojkovski Kiro, dr.med (Elmag, optično-akustična stimulacija možgan, UFO fotelji)
 14. Dr. sci. Stojkovski Radmila, dr.med. (Elmag, optično-akustična stimulacija možgan, UFO fotelji)
 15. Lakovič Branka Dipl. ing. medic.bioteh. (Elmag, optično-akustična stimulacija možgan, UFO fotelji)
 16. Dr. Škorjanc Miran- (hipobarična terapija, Elmag)
 17. Dr. Menart Tomislav – (Elmag, optično-akustična stimulacija možgan)
 18. Dr. Čosevski Trajan – (Elmag, optično-akustična stimulacija možgan)
 19. Dr. Vidic Vladimir – (EX-VB aparat za erekcijo)
 20. Akademik prof. Dr. Turk Zmago – (Elmag, IMPULSE-SOL, Integrativna medicina )
 21. Prim.Dr. Vengust Vili – (Terapik HS, R – opornice za razgibavanje ekstremitet po poškodbah)
 22. Prim.Dr. Demšar Marko – (Terapik HS, R – opornice za razgibavanje ekstremitet po poškodbah)
 23. Dr. Silič Bojana – (Negapress – hipobarična terapija, Elmag)
 24. Dr. Flis Ivica – (Elmag)
 25. Pri.mag.Dr. Mežnar Brane – (Elmag)
 26. Dr. Krelj Živan -
 27. Dr. Filipič Bratko – (mikrobiologija, raziskave, testiranja informacijskih tehnologij)
 28. Dr. Halapija Željko – (Negapress – hipobarična terapija)
 29. Dr. Bagar Majda, dipl. ing. – (Negapress – hipobarična terapija, uporaba informacijskih tehnologij)
 30. Mag. Tomazin Evgen – (testiranja)
 31. Dr. Eržen Ivan – (testiranja)
 32. Dr. Pirc
 33. Akademik univ. prof. Vodovnik Lojze – (Elmag, magnetoterapija)
 34. Univ. prof dr. Jeglič Tone – (Optično-akustična stimulacija možgan, Elmag-magnetoterapija)
 35. Dr Bratanič Jasna – (Optično-akustična stimulacija možgan, Elmag-magnetoterapija)
 36. Mag. Dr. Papuga Peter -
 37. Dr. Demšar Peter -
 38. Dr. Komac Miloš – (Elmag – magnetoterapija)
 39. Dr. Žohar Čretnik Tjaša
 40. Dr. Štorman Alenka
 41. Mag. farm. Hus Lorena
 42. Mag.farm. Hus Dušan
 43. Dr. Bavec
 44. Dr. Praznik Igor – (Elmag, magnetoterapija)
 45. Dipl.Ing. Kovač Tine – (testiranja, informacijske tehnologije)
 46. Dipl.Ing. Gajšek Jože – (Elmag – magnetoterapija)
 47. Dr. prof. Stefančič Martin – (Terapik HS, R – opornice za razgibavanje ekstremitet po poškodbah)
 48. Dr. Pilih Rado – (Terapik HS, R – opornice za razgibavanje ekstremitet po poškodbah)
 49. Prim Dr. Šubic
 50. Dr. Romanovič Kosta -
 51. Dr. Perkovič Rajko
 52. Prim. Dr. Hrušovar Nina – (Elmag –magnetoterapija)
 53. Prof.Dr. Kobe Spomenka – (magnetoterapija – Ekomag 2)
 54. Dr. Marn Jure – (postopki, izpeljava patentnih zaščit)
 55. Advokat Živko Mijatović -– (postopki, izpeljava patentnih zaščit)
 56. Dr. Rožič Marjan -
 57. Mag. Kovač Zdenka -
 58. Likar Peter – (Elmag, navodila)
 59. Prof.Dr. Likar Borut – (Elmag, navodila)
 60. Prof.Dr. Stanič Uroš – (IJS – raziskave, testiranja)
 61. Prof. dr. Drinovec Jože – (Negapress – hipobarična terapija – testiranja, raziskave)
 62. Doc. dr. Drnovšek Roman – (Negapress – hipobarična terapija – testiranja, raziskave)
 63. Dr. Vidovič Sonja Rauter - (Negapress – hipobarična terapija – testiranja, raziskave)
 64. Dr. Mikulič Rudi –( Negapress – hipobarična terapija – testiranja, raziskave)
 65. Dipl.Ing. Pavkov Dragoljub - (Elmag, Ekomag 2, AstalitaBrush, informacijske tehnologije)
 66. Mag. Šnajdar Davorin dipl. ing –( Elmag, Ekomag2, AstalitaBrush, informacijske tehnologije, orgonski sevalniki)
 67. Dipl.Ing. Lah željko – (Elmag, terapiki)
 68. Prof. Konforta Darko – (Negapress – testiranja, raziskave)
 69. Dr Lipovšek Peter
 70. Dr. Hudej Suzana – (informacijske tehnologije)
 71. Dr. Veljanovič Lepa – (UFO fotelji, Terapik)
 72. Dr. Malc Mirana – (UFO fotelji, Terapik)
 73. Dr. Eigner Ditmer – (informacijske tehnologije)
 74. Dr. Egger – (informacijske tehnologije, Astralita-Brush,)
 75. Prim.Dr. Deže Sep – (Elmag,Terapik, Optično-akustična stimulacija možgan)
 76. Prof. Dr. Ing. Kuzmanovič Branislav – (Elmag - magnetoterapija)
 77. Dr. Grbačič Zlatko – (Elmag- magnetoterapija)
 78. Dr. Lazarev Nikolaj - (Elmag- magnetoterapija)
 79. Dr. Mudinič Tugomira – (optično-akustična terapija možgan)
 80. Dr. Obadič Stanka- (Elmag- magnetoterapija)
 81. Dr. Kružič Nives - (Elmag- magnetoterapija)
 82. Dipl.Ing. Goljevac Ljubomir - (Elmag- magnetoterapija)
 83. Dr. Hafner Mateja spec.klin.psih.
 84. Dr. Zatezalo Radovan
 85. Prof. Dr Srakar Franc - (Elmag- magnetoterapija, Terapik)
 86. Dr. Manić
 87. Doc. Dr. Nada Pekarič Nađ - (Elmag- magnetoterapija)
 88. Univ. prof. dr. Fischer Gerald -(Elmag- magnetoterapija)
 89. Univ.prof.dr.Kobinger -(Elmag- magnetoterapija)
 90. Univ.prof. Dr. Kokoschinegg Peter - (Elmag- magnetoterapija)
 91. Dr.Kokoschinegg Margareta - (Elmag- magnetoterapija)
 92. Dipl. psih. Mehner Axel – (optično-akustična stimulacija možgan, Elmag- magnetoterapija)
 93. Univ.prof.dr. Sadikov Aleksander –(testiranja informacijskih tehnologij)
 94. Dr. Johanson - (testiranja informacijskih tehnologij)
 95. Dr. Joop - (testiranja informacijskih tehnologij)
 96. Dr. Heinz Steinfeld - –(testiranja informacijskih tehnologij)
 97. Dr.Garnie Fritz - –(testiranja informacijskih tehnologij, atlantidski izdelki)
 98. Dr. Rihard Weigestorfer - –(testiranja informacijskih tehnologij)
 99. Dr.Silvia Breves–(testiranja informacijskih tehnologij)
 100. Dr.Arno Breves - (testiranja informacijskih tehnologij)
 101. Dr.Heustadler Viktor - (testiranja informacijskih tehnologij)
 102. Dr.Radu Cosmin - (Poziefekt krogle, testiranja informacijskih tehnologij)
 103. Akademik prof. dr. Škokljev Antonije – (medicinska oprema, Negapress, Terapik, Elmag)
 104. Dr. Čokorilo Slavko - (Elmag- magnetoterapija, ADS sistemi)
 105. Dr. Radovanovič Mihajlo - (Elmag- magnetoterapija, ADS sistemi)
 106. Dr. Troter Radovan - (Elmag- magnetoterapija, ADS sistemi)
 107. Dr. Ivanovski Andrej - (Elmag- magnetoterapija, ADS sistemi)
 108. Dr. Badovinac Olgica - (Elmag- magnetoterapija, ADS sistemi)
 109. Dr. Katič Branislav - (Elmag- magnetoterapija, ADS sistemi)
 110. Prim.Dr, Tasič Janez - (Elmag- magnetoterapija, ADS sistemi)
 111. Dr. Goljevac Ljubomir dipl.ing. (Elmag- magnetoterapija)
 112. Dr Pišev Koviljka - (Elmag- magnetoterapija)
 113. Prim.Dr. Lipovec Karel (Elmag- magnetoterapija, Negapress, Terapik, ADS sistem)
 114. Dr. Magajna Vlado – (Elmag- magnetoterapija, Negapress, Terapik, ADS sistem)
 115. Dr Zajelšnik Alenka – (Elmag- magnetoterapija, Negapress, Terapik, ADS sistem)
 116. Dr. Đomba Slavenko - (Elmag- magnetoterapija, Negapress, Terapik, ADS sistem)
 117. Prof. Valežić Bosiljka – (Elmag- magnetoterapija, Negapress, Terapik, ADS sistem)
 118. Dr. Oleg Mihalachi – (informacijske tehnologije)
 119. Dr. Galina Yatsko Mihalachi – (informacijske tehnologije)
 120. Dr.Yuri Yatsko, dr.psihologije in fizike – (informacijske tehnologije)
 121. Dr Rome Nina – (bioresonanca)
 122. Wagner Majda, mag.farm. – (medicinska oprema)
 123. Dr. Jamnik Polona – (informacijske tehnologije)
 124. Radovan Hrast – (informacijske tehnologije, Detox)
 125. Grosek Lili, mag.farm. – (informacijske tehnologije)
 126. Dr. Može Adolf – (testiranja, raziskave učinkov informacijskih tehnologij)
 127. Dr. Blažeka Željko – (testiranja, raziskave učinkov informacijskih tehnologij)
 128. Dr. Prof. Laptev Boris – (testiranja, raziskave učinkov informacijskih tehnologij)
 129. Dr. Kobal Brane, biofizik – (testiranja, raziskave učinkov informacijskih tehnologij)
 130. Dr. Doplihar Aleksander, dr.med.
 131. Prof.Dr. Radonjič Dušan -
 132. Dr. Jordan Romana, jedrski fizik
 133. Dr. Krivec – (testiranja, raziskave učinkov informacijskih tehnologij)
 134. Dr. Ocvirk Marija - (Elmag, ADS sistemi, testiranja, raziskave učinkov informacijskih tehnologij)
 135. Dr. prof. Dunjič Mojmir
 136. Dr. prof. Jerman Igor
 137. Dr. prof. Novak Peter
 138. Dr. Smaka Vesna,univ.dipl.ing. – (informacijske tehnologije)
 139. Dr. Smodej Svitlana Kaban - (informacijske tehnologije)
 140. Dr. Slobodan Došič - (informacijske tehnologije)
 141. Univ. prof. dr. Hartl Helmut - (informacijske tehnologije)
 142. Akad.prof.Dr. Šegina Mirko, virulog - (informacijske tehnologije)
 143. Dr. Žagar Erika – (Elmag, optično-akustična stimulacija možgan)
 144. Doc.Prof.dr. Bur Igor, dr.med. – (Elmag, magnetoterapija)
 145. Ass.mag.sci.Bizjak Igor, dr.med.spec.urolog – (Elmag, magnetoterapija)
 146. Prof.dr.Tovornik Boris, dipl.ing.
 147. Dr.Bratuš Dejan, dr.med
 148. Dr.Stanonik Jana, dr.med.
 149. Dr. Šolar Drago – (informacijske tehnologije)
 150. Univ.dipl.Ing. Firbas Peter – (testiranja, Allium testi)
 151. Dr. Bašič Snežana – (informacijske tehnologije)
 152. Dr. prof. Kononenko Igor – (raziskave, testiranja, informacijske tehnologije, Elmag-magnetoterapija)
 153. Dr.Zrimec Tatjana – (raziskave, testiranja, informacijske tehnologije, Elmag-magnetoterapija)
 154. Dr. Bizjak Igor – (Elmag, magnetoterapija)
 155. Prim.dr. Majić Tomislav, dr.med. – (testiranja, Dark field metoda, informacijske tehnologije)
 156. Dr. Dimovski Vlado – (uporabnik informacijskih tehnologij)
 157. Psih. Ferlež Zdenka – (optično akustična terapija, Elmag)
 158. Nabergoj Marko, dr.vet.med. – (raziskave, testiranja, informacijske tehnologije, Elmag-magnetoterapija)
 159. Nabergoj Smilja,dr.vet.med. - (raziskave, testiranja, informacijske tehnologije, Elmag-magnetoterapija)
 160. Debeljak Simona, dr.med.vet. – (informacijske tehnologije – uporabnik, testiranja)
 161. Prof. dr. Drinovec Jože – (testiranja, raziskave hipobarične terapije – Negapress)
 162. Dr. Čater Emil – (AStralitaBrush, MikroWill)
 163. Dr. Čelan Dušan
 164. Dr. Lonzarič Dragan
 165. Univ.dipl.ing. Boršič Milan – (Bioboben, medicinska oprema)
 166. Mag.dr.Kolenc Alojzij
 167. Doc.prim.dr.sci.Tetičkovič Erih – (medicinska oprema)
 168. Mag. Jaglenka Leban Markulj, univ.dipl.ing.agr. – (Rastko, Elmag, informacijske tehnologije)
 169. Krajnc Antonija,oec. Feng-shui ekspert – (testiranja informacijskih tehnologij)
 170. Dipl. Ing. Arhitekture Milan Karlin
 171. Mag.Alenka KocuvanPolutnik, univ.dipl.inž.arh, - (idejne zasnove, preoblikovanja, informacijske tehnologije)
 172. Miran Polutnik, univ.dipl.ing.arh - (idejne zasnove, preoblikovanja, informacijske tehnologije)
 173. Grega Žohar, univ.dipl.inž.arh. – (oblikovanje)
 174. Slavica Žohar – (oblikovanje)
 175. Mag.Ulaga Mirko – (medicinska oprema, svetovanje)
 176. Dušan Debenak, univ.dipl.ing.gozdarstva – (informacijske tehnologije)
 177. Vogrinčič Karel,univ.dipl.ing (APIT, informacijke tehnologije)
 178. Janko Zupanek, ing. – (Elmag, informacijske tehnologije)
 179. Vetrovec Jože, novinar, publicist – (raziskovalna skupina Hydronik)
 180. Zagoričnik Brane,ing. – (Bioboben, Bio-park Nivo)
 181. Senič Danilo,  univ.dipl.inž.grad. - (Bioboben, Bio-park Nivo)
 182. Kolenc Slavko, biodinamika
 183. Rotar Irena, EKOCI
 184. Šček Marko, kolavdator
 185. Pliberšek Franci, univ.dipl.dia – (energetska okna MIK, Integrativna medicina)
 186. Požin Tomaž - (energetska okna MIK, Integrativna medicina)
 187. Humar Tomaž, alpinist in inovator
 188. Strel Martin, ekstremni plavalec
 189. Penič Avguštin, prof.glasbe
 190. Bezbradica Robert, novinar, režiser, publicist
 191. Dr.Marinella Vusheva, Ph.D in Art History & Visual Anthropology – (raziskovalec, informacijska tehnologija)
 192. Dr.Constantin Erena, kardiolog
 193. Ianza Augustin Petru, atomski fizik
 194. Dr.Helmut Schertler – (Elmag,)
 195. Dr.Schroder-Schmidt
 196. Brečko Maks, Terme Zreče (medicinski program, informacijske tehnologije)
 197. Jani Štusej, ing. gradbeništva, ekolog, vodar - Biopark Nivo
 198. Žulič Toni - Andreja (informacijske tehnologije)
   

Terapevti in ostali posamezniki s katerimi smo sodelovali in še sodelujemo:

 1. Domančić Zdenko
 2. Kavšek Drago,
 3. Klemen Samo
 4. Šepat Štef
 5. Škraba Slavica
 6. Majcen Karli
 7. Bunčić Ratko
 8. Sorič Danko
 9. Sajovic Mojca
 10. Naomi Feinberg
 11. Mini Heinn

Ustanove s katerimi sodelujemo:

 1. Univerzitetna klinika Ljubljana
 2. Univerzitetna klinika Beograd
 3. Vojna bolnica Zagreb
 4. Vojno-medicinska akademija Beograd
 5. Zavod za preventivno medicinsko zaščito Zagreb
 6. Splošna bolnica Maribor – UKC MB
 7. Zdravstveni center Celje
 8. Medicinska fakulteta Novi Sad
 9. Inštitut za kakovost in metrologijo Ljubljana
 10. Hygiene institut der Universitat Graz
 11. Institut fur biophysik und strahlung Hendorf – Salzburg
 12. Terme talasoterapija Portorož
 13. Atomske toplice Podčetrtek
 14. Inštitut Rudi Čajevec
 15. Institut Ruđer Boškovič
 16. Inštitut za celulozo in papir – dr.Adolf Može
 17. Inštitut za trajnostni razvoj – Prof.dr.Peter Bukovec
 18. Raziskave v rastlinski aplikativni citogenetiki – univ.dipl.biol. Peter Firbas
 19. Medicinska fakulteta – mikrobiologija –dr.Filipič Bratko
 20. Nove tehnologije - Prof. dr. sci. Boris Laptev
 21. Univerza za računalništvo in informatiko Ljubljana - dr. prof. Igor Kononenko
 22. Hmeljarski inštitut
 23. Projekt »varoja« - za čebelarje - CD
 24. Projekt glasba za posameznika - CD posneto + slika + informacije
 25. DAMANHUR
 26. Raziskovalna enota Radenska Radenci
 27. Zdravilišče Dobrna
 28. Fakulteta za matematiko – UN v Ljubljani
 29. Bolnica MB – Impulse-sol
 30. Inštitut Jožef Stefan
 31. POWER OF NATURE – ZDA
 32. Peter von Berg – Nemčija
 33. SCUDO – Italija
 34. EXIM- Nemčija
 35. TELDON – Kanada
 36. Friends & Family, Dr. Garnie
 37. Elmag - Švedska
 38. Gorenje Velenje – raziskovalna enota - za Ekomag
 39. Mlekarna Celeia
 40. Pekarna SREDINŠEK
 41. Pekarna DEVETA VAS
 42. Privatne farme (piščanci, prašiči, konji, noji, zelenjava, sadje,)
 43. Ribniki Maribor
 44. Prinčevo jezero, Jedda Saudska Arabija
 45. Nasadi (Panvita – zelenjava; jagode)
 46. Nasadi jabolk Cesarica – delno
 47. Kopališče Rimske toplice
 48. Park Zdravilišče Rimske toplice – sekvoje
 49. Nasadi datljevih palm
 50. Biopolym alge
 51. Lekarne Celje – čaji,
 52. Pivovarna Tara
 53. Radenska
 54. Špiler Robi
 55. Radenska Naturella
 56. Pivovarna Laško
 57. Situlanova Ljubljana
 58. Lendero Saša Ljubljana
 59. Nemško vojno letalstvo-megabrain aparati za optično-akustično stimulacijo možganov
 60. Nasa-ZDA-megabrain aparati za optično-akustično stimulacijo možganov
 61. Estee Lauder - hydronik vitalizator, informirani kozarci
 62. Novo Nordisk- informirani kozarci
 63. Farmadent- informirani kozarci
 64. Vse-Moč – informirani izdelki
 65. Britta filtri
 66. Marina ART- ročno izdelani leseni okvirji za slike; informiranje
 67. Marines Celje -
 68. MIK Celje (okna)
 69. Strel Martin
 70. Oparenovič Ana - tenis
 71. MANA
 72. MERKUR – katalogi, rastline
 73. Revija Misteriji
 74. Revija VIVA
 75. Revija AURA
 76. Chemline - informiranje
 77. Rodas -
 78. Lava medicus
 79. Bio Park NIVO
 80. Voda MAJA
 81. Voda Rogla
 82. Voda ALCONA AQUA
 83. Terme Zreče
 84. Blazine Kovač
 85. iGLASS – informirane steklenice za vodo
 86. Mizarstvo ZUPAN – Feng -Shui postelje
 87. PARON Laško
 88. TaMi - Celje
 89. Trgovine TUŠ
 90. Tuš Andraž – energetske ploščice
 91. Univerza za integralno medicino – postavitev, koncept!!!
 92. Studio MODERNA
 93. INFINUM Rusija
 94. REFLEX – tuš kabina Rimske terme
 95. APIT Vogrinčič
 96. Cekuta Jure – slike
 97. CON ART – jezikovni tečaji, brain machine
 98. SARASVATI – jezikovni tečaji, brain machine
 99. MEDICOTOUR – jezikovni tečaji, brain machine
 100. FAKULTETA ZA ŠPORT, Brain machine
 101. Faire Vivant Clinic-ZDA
 102. Rafael - knjige
 103. projekt zvonovi -Šček
 104. Katy McGovern-ZDA
 105. Novak Vlado, dramski igralec
 106. Kondi Pižorn, dramski igralec
 107. ČVAN Peter – jabolčnik Grčin
 108. Joe Rain – Bronz models
 109. Dr. Edo Belca
 110. Neil & Thelma Bevan - UK
 111. Mohorič Ivan, publicist
 112. Mernik Zreče – ribniki
 113. Kozmetika Omerza Saša – Ljubljana
 114. Akademija Forum – Pollak-Konforta – Zagreb
 115. Arcus-Gaby sport – Ljubljana
 116. Cosmanova – Portorož
 117. Maria Scintilla – Portorož
 118. CDM Kozmetik - Reka
 119. ELIXIR Zagreb – Jurič, prva restavracija s surovo hrano
Nalagam ...